ภาพกิจกรรม
 
ค้นหา : (หัวข้อ)
 

 
 
หัวข้อภาพ : อบต.ปลักหนูจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
จำนวนภาพ : 16 รูป
จำนวนผู้ชม : 594 ครั้ง
วันที่ : 15 ม.ค. 56
 

 
 
หัวข้อภาพ : อบต.ปลักหนูรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 658 ครั้ง
วันที่ : 25 ธ.ค. 55
 

 
 
หัวข้อภาพ : โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 545 ครั้ง
วันที่ : 11 ธ.ค. 55
 

 
 
หัวข้อภาพ : กีฬาสีอนุบาลศพด.ปลักหนู
จำนวนภาพ : 11 รูป
จำนวนผู้ชม : 397 ครั้ง
วันที่ : 30 มิ.ย. 54
 

 
 
หัวข้อภาพ : สำนักงานเขตสวนหลวงมาศึกษาดูงานศพด.ปลักหนู
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 737 ครั้ง
วันที่ : 20 มิ.ย. 54
 

ดูรายการทั้งหมด

»ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ